ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

Η INFORMER BUSINESS SYSTEMS A.E., εδρεύει στο Ηράκλειο της Κρήτης και δραστηριοποιείται αποκλειστικά στον χώρο της Πληροφορικής από το 1987. Μέχρι το 2012 η επωνυμία της εταιρείας ήταν DATACRETA A.E.T.E.B.E. Το 2013 ίδρυσε υποκατάστημα στην ΑΘΗΝΑ, προσέλαβε το εξειδικευμένο στην υποστήριξη του λογισμικού ARMONIA E.R.P.” προσωπικό της INFORMER A.E., ανέλαβε την συντήρηση του “ARMONIA E.R.P.” και την υποστήριξη των πελατών του στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και μετονομάστηκε σε INFORMER BUSINESS SYSTEMS Α.Ε.”.

Διαθέτει σημαντική τεχνογνωσία και πολύχρονη εμπειρία στην ολοκλήρωση, εγκατάσταση, δικτύωση και υποστήριξη μεγάλων και πολύπλοκων συστημάτων Πληροφορικής και Τηλεπληροφορικής. Τα βασικά της στελέχη έχουν κάνει διατριβή σε Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα τόσο της Ελλάδας όσο και του Εξωτερικού και επίσης διαθέτουν πολυετή εμπειρία στην ανάπτυξη λογισμικού και στην υλοποίηση μεγάλων έργων πληροφορικής και Τηλεπληροφορικής.

Η εταιρεία επένδυσε και συνεχίζει να επενδύει στον χώρο της Πληροφορικής, διατηρώντας και βελτιώνοντας διαρκώς τα προϊόντα της και την ποιότητα των υπηρεσιών προς τους πελάτες της. Εχει επενδύσει σε πολλούς επιχειρησιακούς τομείς, όπως αυτούς της εμπορίας, της βιομηχανίας, της γεωργίας και του τουρισμού. Δεκάδες επιχειρήσεις με διάφορες δραστηριότητες (εμπορία, συνεταιρισμοί, βιομηχανία, κτλ) πανελλαδικά έχουν εμπιστευτεί την μηχανοργάνωση τους στην σε INFORMER BUSINESS SYSTEMS Α.Ε.”. και έχουν αξιοποιήσει την οργάνωση και τους αυτοματισμούς που τους προσέφερε.

Το 1999 ξεκίνησαν διαδικασίες για την υιοθέτηση, εφαρμογή και πιστοποίηση Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ISO 9001 για την παραγωγή λογισμικού και την παροχή υπηρεσιών. Οι διαδικασίες της πιστοποίησης ολοκληρώθηκαν με επιτυχία τον Ιούλιο του 2000 (πιστοποίηση από την ΤÜV Αυστρίας) και έχουν συμβάλλει σημαντικά στην βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ INFORMER A.E.

Η εταιρεία πληροφορικής INFORMER A.E. που έχει εισαχθεί στο ΧΑΑ, επελέγη σαν στρατηγικός συνεργάτης και εταίρος της DATACRETA A.E.Τ.Ε.Β.Ε.. Η αρχική συμμετοχή (τον Ιούνιο του 2000) της INFORMER A.E. στο μετοχικό κεφάλαιο της DATACRETA A.E.Τ.Ε.Β.Ε. ήταν 45% και σταδιακά αυξήθηκε στο 51.4%.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Με την συγχώνευση των δραστηριοτήτων στον Ιδιωτικού τομέα των δύο εταιριών (με τα προϊόντα λογισμικού ARMONIA E.R.P. της INFORMER A.E) και την μετονομασία της DATACRETA A.E.Τ.Ε.Β.Ε σε INFORMER BUSINESS SYSTEMS Α.Ε.” η τελευταία ανέλαβε την εγκατάσταση και υποστήριξη του ARMONIA E.R.P. σε όλους τους τομείς των δραστηριοτήτων (Βιομηχανίες, Τράπεζες, Ναυτιλιακές Επιχειρήσεις, Ξενοδοχειακές Μονάδες, Εταιρίες Διανομών, Σουπερμάρκετς, Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών κ.λ.π) στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό, αφού ίδρυσε υποκατάστημα στην Αθήνα και προσέλαβε το απαραίτητο προσωπικό από την INFORMER A.E..

Επίσης η INFORMER BUSINESS SYSTEMS Α.Ε.” συνεχίζει να υποστηρίζει και να βελτιώνει το εμποροβιομηχανικό της λογισμικό ιδίας παραγωγής Xpertτο οποίο ακόμα αποτελεί την βέλτιστη επιλογή για μικρές εμπορικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις.

Παράλληλα ασχολείται με την εμπορία, την εγκατάσταση και υποστήριξη συστημάτων Πληροφορικής και Τηλεπληροφορικής και έχει την δυνατότητα να προσφέρει στους πελάτες της ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης συνοδευόμενες από υψηλού επιπέδου τεχνική υποστήριξη.

Ανάπτυξη Λογισμικού Εφαρμογών

Από το 1989 οργανώθηκε και λειτουργεί στην εταιρεία ιδιαίτερο τμήμα που ασχολείται με την ανάπτυξη λογισμικού εφαρμογών. Οι δραστηριότητες του τμήματος αφορούν την ανάλυση, τον σχεδιασμό, την υλοποίηση, την εγκατάσταση και την συντήρηση λογισμικού εφαρμογών δηλαδή όλο τον κύκλο ζωής αυτού. Με στόχο την πλήρη κάλυψη των εξειδικευμένων αναγκών των πελατών της η INFORMER BUSINESS SYSTEMS Α.Ε.” απασχολεί άρτια καταρτισμένους μηχανικούς λογισμικού και χρησιμοποιεί καινοτόμους μεθοδολογίες και τεχνολογίες λογισμικού και υλικού. Η επιστημονική κατάρτιση, η εμπειρία και η τεχνογνωσία των στελεχών της στον καθορισμό των προδιαγραφών για την ικανοποίηση των απαιτήσεων και των αναγκών του κάθε πελάτη, και στην κατασκευή λογισμικού, είχε σαν αποτέλεσμα την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου λογισμικού εφαρμογών που προσφέρεται με την ονομασία Xpert. Σήμερα τα βασικότερα στελέχη του τμήματος ανάπτυξης λογισμικού ασχολείται με την υλοποίηση μεγάλων έργων μηχανοργάνωσης με το λογισμικό της INFORMER A.Ε. ARMONIA ERP , η οποία είναι και η κύρια δραστηριότητα της εταιρείας. Παράλληλα αναπτύσσει διάφορες συμπληρωματικές του ARMONIA E.R.P. Mobile εφαρμογές όπως «παραγγελιοληψία», «τιμολόγηση επί αυτοκινήτου», «διαχείριση αποθηκευτικών χώρων» data collection εργοστασίου” κ.λ.π.

Εμπορία υπολογιστικών συστημάτων & συσκευών επικοινωνίας.

Η INFORMER BUSINESS SYSTEMS Α.Ε.” εμπορεύεται κυρίως προϊόντα που έχει έχουν σχέση με τους τομείς της Πληροφορικής και των δικτύων υπολογιστών. Κάθε κατηγορίας υπολογιστές (SERVERS, ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΦΟΡΙΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΈΣ κ.λ.π.), περιφερειακές συσκευές (εκτυπωτές, οθόνες, UPS, scanners), ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΔΙΚΤΥΟΥ (modems, HUB’s, Ethernet/ATM/FO switches, routers, data/voice multiplexers, FRADs κτλ) και παθητικό (καλωδιώσεις χαλκού και οπτικής ίνας, παροχές 568A/B, racks, patch panels κτλ).

Υποστήριξη συστημάτων πληροφορικής.

Η υποστήριξη συστημάτων πληροφορικής αφορά την παροχή υπηρεσίας σε συντήρηση και επισκευές συστημάτων και δικτύων, που η INFORMER BUSINESS SYSTEMS Α.Ε.” ή και συνεργάτες της έχουν εγκαταστήσει στην Κρήτη. Τα συστήματα ποικίλουν σε μέγεθος και πολυπλοκότητα. Τα λειτουργικά συστήματα που υποστηρίζονται από το τεχνικό τμήμα είναι: LINUX, WINDOWS (98/NT/2000,XP), ΙΒΜ AIX, SCO UNIX/XENIX, κτλ). Οι βάσεις Δεδομένων που εγκαθιστούνται και συντηρούνται από το τεχνικό τμήμα είναι: ORACLE, SQL SERVER, INFORMIX

Η INFORMER BUSINESS SYSTEMS Α.Ε.” διαθέτει μοναδική τεχνογνωσία και αρκετές Αθηναϊκές επιχειρήσεις της έχουν εμπιστευτεί την υποστήριξη των εγκαταστάσεων τους στην Κρήτη όπως η IBM ΕΛΛΑΣ, η BYTE Α.Ε. , η HP HELLAS, η GE CAPITAL, η IDEAL ELECTRONICS, η NETWAVE κ.λ.π.

Σχεδιασμός και εγκατάσταση δικτύων υπολογιστών.

Πολυετής εμπειρία στον σχεδιασμό, την εγκατάσταση και την υποστήριξη τοπικών δικτύων (δομημένη ανάπτυξη σύμφωνα με διεθνή πρότυπα) και δικτύων ευρείας εμβέλειας (WAN’s) για την διασύνδεση υποκαταστημάτων (με μισθωμένες γραμμές, ή με την χρήση δημοσίων δικτύων όπως το ΗELLASCOM, το HELLASPAC ή οποιοδήποτε φορέα του ΙΝΤΕΡΝΕΤ), για την ανάπτυξη τηλεϋπηρεσιών (e-mail, DNS service, εγκατάσταση WWW service) και την ταυτόχρονη μετάδοση φωνής και ψηφιακών δεδομένων (data).

Πέραν των παραπάνω δραστηριοτήτων, στην INFORMER BUSINESS SYSTEMS A.E. αναπτύσσονται οριζόντιες δραστηριότητες στις οποίες εμπλέκονται περισσότερα ένα τμήματα ή και εξωτερικοί συνεργάτες. Οι δραστηριότητες αυτές αφορούν:

 • Διάφορες μελέτες μηχανογράφησης και ανάπτυξης δικτύων
 • Σχεδιασμού πολύπλοκων συστημάτων πληροφορικής / τηλεπληροφορικής
 • Έργα ανάπτυξης ολοκληρωμένων συστημάτων πληροφορικής
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες
 • Προτάσεις ευρωπαϊκών προγραμμάτων και συμμετοχή σε αυτά
 • Έρευνες αγοράς
 • Συστηματική παρακολούθηση μεγάλων πελατών
 • Την κατάρτιση και την ανασκόπηση των προσφορών και συμβάσεων
 • Διαδικασίες εσωτερικής και εκπαίδευσης του προσωπικού της εταιρείας.

 ΕΡΓΑ / ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ

 • ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΡΑΤΖΗ (Βιομηχανία πλαστικών με τρία εργοστάσια στην Κρήτη, ένα στην Λάρισα και τρία στην Γερμανία) καθώς και μία Ξενοδοχειακή Μονάδα
 • MEGAPLAST A.E. (Βιομηχανία Πλαστικού φιλμ για περιελίξεις, με έδρα το Ηράκλειο και υποκαταστήματα στην Αμερική και την Ισπανία).
 • CANDELLI Α.Ε. (Συσκευασία – Εμπορία με έδρα την ΒΙΠΕ Ηρακλείου και υποκατάστημα στα Χανιά)
 • Γ. ΣΑΒΟΪΔΑΚΗΣ Α.Ε. (Βιομηχανία Αρτοποιημάτων και ειδών ζαχαροπλαστικής με 20 καταστήματα στην Κρήτη, ένα στην Ρόδο και ένα στην Μύκονο).
 • ΑΒΕΑ Α.Ε. (Βιομηχανία Τυποποίησης Ελαιολάδου, Παραγωγής Πυρηνελαίου και Πυρηνιδίου, Παραγωγής Σαπουνιών) στα Χανιά Κρήτης. Έργο υπό υλοποίηση.
 • Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ρεθύμνου (Παραλαβή, τυποποίηση και εμπορεία Αγροτικών Προϊόντων, Συγκέντρωση Επεξεργασία γάλακτος, Παραγωγή και εμπορεία Γαλακτοκομικών Προϊόντων)
 • Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Καλαβρύτων (Παραλαβή, τυποποίηση και εμπορεία Αγροτικών Προϊόντων, Συγκέντρωση Επεξεργασία γάλακτος, Παραγωγή και εμπορεία Γαλακτοκομικών Προϊόντων)
 • ΚAΡΑΛΗΣ, Βιομηχανία γάλακτος,
 • Α.Σ.Ε.Α.Ρ. (Βιομηχανία Ζωοτροφών στο Ρέθυμνο)
 • SUN ENTERPRISES LTD (Πλοιοκτήτρια)
 • ΤΥΠΟΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.
 • ΛΙΒΑΝΟΣ SHIPPING S.A.
 • AEGEAN BALTIC BANK
 • FIRST BUSINES BANK
 • ΠΑΚΟ-ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
 • LIBRA BANK
 • KEYFOOD
 • ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ
 • PRESIDENT HOTEL
 • ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ
 • BANK SUDERAT IRAN
 • ΑΦΟΙ ΜΙΧΑΛΑΚΗ Α.Ε.Β.Ε. ((Κρασιά LATO), Οινοποιείο / διανομές, Ηράκλειο/Αθήνα)
 • ΔΑΝΔΑΛΗΣ, Α.Τ. & ΥΙΟΙ, ΑΕΒΕ (Επεξεργασία και Εμπόριο Καφέ)
 • ΤΥΠΟΚΡΕΤΑ (ΚΑΖΑΝΑΚΗΣ Γ. ΔΙΑΔΟΧΟΙ ΑΒΕ (Γραφικές Τέχνες) (σε στάδιο υλοποίησης)
 • ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ PORTO PLATANIAS (Ξενοδοχείο 5 αστέρων στα Χανιά)
 • ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΟΡΑΛΙ Α.Ε. (Ξενοδοχείο ΑΦΡΟΔΙΤΗ στις Γούβες Ηρακλείου
 • ΜΕΚΑΛ Α.Ε. (Μεταλοκατασκευές-Αλουμινοκατασκευές)
 • CRETA INTERCLINIC A.E. (Νοσοκομείο)
 • ΛATOMIKH, Βιομηχανία παραγωγής ετοίμου σκυροδέματος
 • ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ Γ. Εμπορική επιχείρηση διανομών,
 • ΑNΤΩΝΑΚΗ Αφοι, Επεξεργασία κρέατος, εμπορία – διανομές, LINUX server, 3 υποκαταστήματα με on-line σύνδεση, Ρέθυμνο
 • ΛΙΟΝΤΟΜΗΤΣΟΣ, Επεξεργασία κρέατος, εμπορία – διανομές, Ηράκλειο
 • INTEREXPO, Εισαγωγές αγροτικών προϊόντων, LINUX server (IBM Νetfinity), Ηράκλειο
 • ΦΤΥΛΑΚΗΣ Ι., Χονδρεμπόριο, LINUX server, Ηράκλειο (5 υποκαταστήματα)