ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ

Το σύστημα ARMONIA/Διαχείριση Παραγγελιών Πελατών αποτελεί ζωτικό τμήμα της λύσης ARMONIA – Διαχείριση Διακινήσεων και Αποθεμάτων. Διαχειρίζεται αποτελεσματικά τις παραγγελίες, την συλλογή και διανομή τους σε μια ή περισσότερες τοποθεσίες / αποθήκες.

Η γρήγορη και ακριβής διαχείριση των συναλλαγών κάνει το σύστημα ευκολόχρηστο ακόμα και σε μεγάλους όγκους.

Πωλούμενα Είδη

 • Όλα οι τύποι των πωλούμενων ειδών, ακόμα και πακέτα ή υπηρεσίες, διαχειρίζονται από το σύστημα.
 • Υπάρχει διαδικασία προσαρμογής στην παραγγελία όπου ένα είδος μπορεί να προδιαγραφεί σύμφωνα με τις ανάγκες του πελάτη.
 • Η διαδικασία προδιαγραφών, συμπεριλαμβανομένων και των τιμών, βάση χαρακτηριστικών είναι ενσωματωμένη.

Προσφορές

 • Η διαδικασία της παραγγελίας μπορεί να ξεκινήσει με την προσφορά του πελάτη.
 • Οι τιμές και οι όροι παράδοσης είναι διαπρεγματεύσιμοι, έτσι ώστε να επιτευχθεί συμφωνία με τον πελάτη.
 • Εφόσον η συμφωνία κλειστεί μεταφέρεται αυτόματα στις παραγγελίες.
 • Οι προσφορές μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο για υποψήφιους όσο και για υπάρχοντες πελάτες.

Ευεληξία στην Εξυπηρέτηση Παραγγελιών

 • Το σύστημα υποστηρίζει διαφορετικά και πολλαπλά σημεία παράδοσης.

Τιμές και Εκπτώσεις

 • Η πολιτική των τιμών μπορεί να διαφοροποιείται ανά ομάδα πελατών, πελάτη, είδος, ομάδα ειδών, κατηγορία ειδών, χρονική περίοδο κ.λ.π.
 • Οι εκπτώσεις μπορούν επίσης να καθοριστούν ανά πελάτη, ομάδα πελάτη ή είδους αλλά και βάση στόχων, τζίρου κ.λ.π.

Συλλογές και Παραδόσεις

 • Οι ημερομηνίες παράδοσης των παραγγελιών ελέγχονται συνεχώς. Ταυτόχρονα προτείνονται από το σύστημα οι παραγγελίες που πρέπει να συλλεχθούν καθημερινά.
 • Ο χρόνος μεταφοράς στον πελάτη, βαση του τρόπου μεταφοράς, υπολογίζεται στην προσφορά.
 • Κατά την διάρκεια της διαδικασίας ελέγχεται η διαθεσιμότητα των ειδών και τα ελλείματα και παράγονται ανάλογα μυνήματα.
 • Με την χρήση διαφορετικών τύπων παραγγελίας μπορούν να διαχειριστούν αποτελεσματικά οι επείγουσες παραγγελίες, από την καταχώρηση της παραγγελίας μέχρι την έκδοση του τιμολογίου με πολύ μικρή εμπλοκή του χρήστη.
 • Το σύστημα διαχειρίζεται εισερχόμενες και εξερχόμενες συναλλαγές μέσω EDI/XML. Οι πιο κοινές EDI/XML συναλλαγές κατά την διαδικασία ολοκλήρωσης της παραγγελίας είναι σταθερές.

Web Interface

 • Πολλές λειτουργίες του ARMONIA είναι διαθέσιμες και μέσω web browser.

Ωφέλη

Το σύστημα ARMONIA/Διαχείριση Παραγγελιών Πελατών παρέχει την δυνατότητα διαχείρισης όχι μόνο των απλών διαδικασιών παραγγελίας αλλά και άλλων πιο σύνθετων διαδικασιών, διατηρώντας παράλληλα πλήρη ιχνηλασιμότητα και σταθερότητα.

Οι δυνατότητες υπολογισμού του συστήματος παρέχουν σωστό προγραμματισμό των παραδόσεων καθώς και διαχείριση των αποθεμάτων.

Τέλος το σύστημα καλύπτει τις ανάγκες της επιχείρησης, είτε αυτή ακολουθεί πολιτική διαχείρισης τιμών είτε συμφωνίες με τους πελάτες ή τους προμηθευτές.

Το σύστημα ARMONIA/Διαχείριση Παραγγελιών Πελατών λειτουργεί σε οποιοδήποτε τύπο εταιρείας. Από απλές έως πολύ σύνθετες. Επίσης υποστηρίζει λειτουργίες και από απομακρυσμένες τοποθεσίες ή από υποκαταστήματα.