ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Το υποσύστημα ARMONIA/Διαχείριση Προμηθειών διαχειρίζεται όλους τους τύπους δραστηριοτήτων αγοράς από τη στιγμή που θα προκύψει η ανάγκη προμήθειας μέχρι τη στιγμή που θα φτάσει στα χέρια μας το τιμολόγιο του προμηθευτή.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Το υποσύστημα ARMONIA/Διαχείριση Προμηθειών παρέχει σε κάθε επιχείρηση όλες τις λειτουργίες αγοράς που χρειάζεται, στα πλαίσια ενός εύκολου στη χρήση περιβάλλοντος.

Συγκεκριμένα χαρακτηριστικά όπως η αίτηση προμήθειας υλικού και η διαχείριση των προσφορών έχουν τις δικές τους αποκλειστικές οθόνες, μπορούν εύκολα να μετατραπούν σε παραγγελίες και μπορούν να εντοπιστούν μέσα στο σύστημα.

Το υποσύστημα ARMONIA/Διαχείριση Προμηθειών υποστηρίζει εναλλακτικές διαδικασίες άφιξης και ελέγχου. Εκτεταμένες λειτουργίες παραγγελίας αγοράς διαχειρίζονται τον έλεγχο του αποθέματος, τις επιστροφές από προμηθευτές και προκαλούν την αυτόματη παραγωγή τιμολογίων προμηθευτών όταν αυτό είναι επιθυμητό.

Η αυτόματη διαδικασία παραγγελίας σου επιτρέπει να καθορίσεις ελεύθερα ποια βήματα θα διαχειρίζεσαι αυτόματα στην διαδικασία παραγγελίας.

Ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί η διαχείριση των τιμών και των εκπτώσεων επιτρέπει την επέμβαση στις προκαθορισμένες τιμές και στους κατηγοριοποιημένους τιμοκαταλόγους προμηθευτών σε αξιακό και ποσοτικό επίπεδο.

Οι συμφωνίες προμηθευτών γίνονται αντικείμενο διαπραγμάτευσης και διαχείρισης συμπληρωματικά με τους τιμοκαταλόγους.

Ένα πλήθος στατιστικών συναρτήσεων επιτρέπει τη λεπτομερή ανάλυση των διαφόρων διαστάσεων της απόδοσης του προμηθευτή σαν μέρος της ποιοτικής ανάλυσης.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ

Αντικείμενα αγοράς

 • Τα αντικείμενα αγοράς ταξινομούνται σε διαφορετικές κατηγορίες που εξαρτώνται από το που και το πως χρησιμοποιούνται. Κάθε αντικείμενο μπορεί να έχει οποιοδήποτε αριθμό εναλλακτικών προμηθευτών πράγμα που επιτρέπει τη σύγκριση μεταξύ π.χ. τιμών ή όρων παράδοσης.
 • Η αγορά μπορεί επίσης να πηγάζει από διάφορες άλλες διαδικασίες όπως είναι το project, η παραγωγή ή ακόμα και οι παραγγελίες πελατών.
 • Υπάρχουν εκτεταμένες δυνατότητες για εσωτερική και εξωτερική παραγγελία όπως επίσης θεωρούνται δεδομένες η απευθείας παράδοση (εξωτερική αποστολή από τον προμηθευτή στον τελικό πελάτη) ή η σταδιακή παράδοση.
 • Το κομμάτι αυτό της εφαρμογής διαχειρίζεται επιχειρήσεις διαφόρων μεγεθών όπως και το κεντρικό τμήμα προμηθειών

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

 • Οι παραγγελίες αγοράς μπορεί να δημιουργούνται μέσα στην εφαρμογή διαμέσου της αίτησης αγοράς ή της απαίτησης προσφοράς ή με άμεση καταχώρηση της παραγγελίας.
 • Οι παραγγελίες αγοράς μπορεί να πηγάζουν και από άλλα σημεία της εφαρμογής σαν μέρος π.χ. της παραγγελίας ενός έργου ή μιας υπηρεσίας. Αν το ΜRP χρησιμοποιηθεί μπορεί να δημιουργηθεί μια παραγγελία για να προμηθεύσει την εντολή παραγωγής μέσα στην επιχείρηση με πρώτη ύλη (προμήθεια υπολογισμένη από το MRP).

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΓΟΡΑΣ

 • Ένα ενσωματωμένο σύστημα έγκρισης είναι διαθέσιμο εκεί όπου ένα άτομο ή μια ομάδα ατόμων μπορεί να χρειάζονται έγκριση. Εάν αυτό χρησιμοποιηθεί, η προμήθεια ή η παραγγελία δεν μπορούν να απελευθερωθούν χωρίς προηγούμενη έγκριση.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ

 • Είναι διαθέσιμες εναλλακτικές διαδικασίες για την άφιξη και εξαρτώνται από τον έλεγχο και την απλότητα που απαιτούνται.
 • Μπορούν να καθοριστούν διαδικασίες ελέγχου ώστε να διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά τις επιστροφές από προμηθευτές για δίκτυο ή πίστωση

ΜΗΝΥΜΑΤΑ EDI/XML

Τα διαθέσιμα μηνύματα κατά τις συναλλάγες EDI/XML περιλαμβάνουν τα εξής:

 • Αποστολή παραγγελίας
 • Απάντηση παραγγελίας
 • Αλλαγή παραγγελίας
 • Συμβουλή αποστολής
 • Τιμοκατάλογος

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

Το υποσύστημα ARMONIA/Διαχείριση Προμηθειών προσφέρει ποικιλία στατιστικών μεθόδων για την μέτρηση π.χ. της αξιοπιστίας του προμηθευτή, των έγκαιρων στατιστικών παραλαβής ή της ποιότητας παραλαβής ώστε να βοηθήσουν στην διαδικασία ανάπτυξης της επιχείρησης.